Pliki do pobrania

1. Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w zajęciach

2. Zgoda rodzica/opiekuna na samodzielny powrót dzieka do domu

3. Karta ucznia

4. Porozumienie wolontarystyczne

5. Zgoda rodzica na wolontariat niepełnoletniego

6. Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza

7. Karta korepetytora