Pliki do pobrania

Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w zajęciach

Zgoda rodzica/opiekuna na samodzielny powrót dzieka do domu

Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w okolicznościowym wydarzeniu

Porozumienie wolontarystyczne

Karta korepetytora

Karta ucznia