Plan spotkań dzieci i młodzieży

6-12 lat

SPOTKANIA DLA DZIECI

poniedziałek

14.00 - 15.45

-odrabianki
-gry i zabawy integracyjne

15.45 - 16.45

zajęcia tematyczne
-plastyczne
-taneczne

16.45 - 17.00

-porządkowanie sali

17.00-17.20

-poczęstunek

17.20 - 17.30

-podsumowanie i zakończenie dnia
dla dzieci

wtorek

14.00 - 15.45

-odrabianki
-gry i zabawy integracyjne

15.45 - 16.45

zajęcia tematyczne
-kulinarne
-multimedialne

16.45 - 17.00

-porządkowanie sali

17.00-17.20

-poczęstunek

17.20 - 17.30

-podsumowanie i zakończenie dnia
dla dzieci

17.00-18.00

warsztaty gitarowe gr. zaawansowana

18.00-19.00

warsztaty gitarowe gr. początkująca
Liturgiczna Służba

środa

14.00 - 15.45

-odrabianki
-gry i zabawy integracyjne

15.45 - 16.45

zajęcia tematyczne
-teatralne
-fotograficzne

16.45 - 17.00

-porządkowanie sali

17.00-17.20

-poczęstunek

17.20 - 17.30

-podsumowanie i zakończenie dnia
dla dzieci

17.00-18.00

warsztaty gitarowe gr. zaawansowana

18.00-19.00

warsztaty gitarowe gr. początkująca

czwartek

14.00 - 15.45

-odrabianki
-gry i zabawy integracyjne

15.45 - 16.45

zajęcia tematyczne
-gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
-sportowe

16.45 - 17.00

-porządkowanie sali

17.00-17.20

-poczęstunek

17.20 - 17.30

-podsumowanie i zakończenie dnia
dla dzieci

piątek

14.00 - 15.45

-odrabianki
-gry i zabawy integracyjne

15.45 - 16.45

zajęcia tematyczne
-bajkowo-filmowe

16.45 - 17.00

-porządkowanie sali

17.00-17.20

-poczęstunek

17.20 - 17.30

-podsumowanie i zakończenie dnia
dla dzieci

sobota

10.00 - 11.30

-piłka nożna Liturgiczna Służba

niedziela

11.30 -12.00

-Msza Święta dla dzieci

Oznaczenia kolorów:
zajęcia przy ul. 1 Maja 57
zajęcia przy ul. Górnicza 64

13-19 lat

SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY

poniedziałek

16.00 - 16.45

bierzmowani kl.7 gr. I
bierzmowani kl.8 gr. I

17.00-17.30

-poczęstunek

17.30 - 18.30

-artystyczne

19.00 - 20.00

spotkanie animatorów Sakramentu Bierzmowania
-spotkanie wspólnoty wychowawczo-duszpasterskiej (III)

wtorek

16.00 - 16.45

bierzmowani kl.7 gr. II
bierzmowani kl.8 gr. II

17.00-17.30

-poczęstunek

17.30 - 18.30

-kulinarne

17.00 - 18.00

warsztaty gitarowe gr. zaawansowana

18.00 - 19.00

warsztaty gitarowe gr. początkująca
Liturgiczna Służba

środa

16.00 - 16.45

bierzmowani kl.7 gr. III
bierzmowani kl.8 gr. III

17.00-17.30

-poczęstunek

17.30 - 18.30

-sportowo-rekreacyjne

17.00 - 18.00

warsztaty gitarowe gr. zaawansowana

18.00 - 19.00

warsztaty gitarowe gr. początkująca
SPES-Adoracja Najświętszego Sakramentu

czwartek

16.00 - 16.45

bierzmowani kl.7 gr. IV
bierzmowani kl.8 gr. IV

17.00-17.30

-poczęstunek

17.30 - 18.30

-kreatywne

18.00 - 19.00

-Szkoła Animatora (I,III)
-grupa GAUDIUM
Służba Liturgiczna

piątek

16.00 - 16.45

bierzmowani kl.7 gr. V
bierzmowani kl.8 gr. V

17.00-17.30

-poczęstunek

18.00 - 19.00

– Msza Święta (I)
SPES-spotkanie formacyjne

19.00 - 20.00

-cykl spotkań z kulturą „W drodze„(II)
-kino alternatywne(III)
-wspólne świętowanie(IV)
-spotkania integracyjne(V)

sobota

9.00 - 10.00

SPES – wolontariat- odwiedzanie chorych

10.00 - 11.30

-katecheza dla bierzmowanych

niedziela

8.30 - 10.00

-schola młodzieżowa

10.00 - 11.30

-Msza Św. dla młodzieży

17.00 - 18.00

SPES– spotkanie w Oratorium + próba liturgii + próba śpiewu

18.00 - 19.00

SPES– Msza Święta

19.00 - 20.00

-spotkanie dla bierzmowanych

Oznaczenia kolorów:
zajęcia przy ul. 1 Maja 57
zajęcia przy ul. Górnicza 64
zajęcia dla bierzmowanych
spotkania wspólnoty SPES