Plan spotkań dzieci i młodzieży

SPOTKANIA 2018: ROZKŁAD TYGODNIOWY

6-12 LAT

SPOTKANIA DLA DZIECI

Zajęcia teatralne, schola dla dzieci, pomoc w odrabianiu lekcji, wspólne gry i zabawy, dyskusje tematyczne.

Wkrótce rozkład zajęć.

13-19 LAT

SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY

Zajęcia teatralne, schola młodzieżowa, Salezjańska Szkoła Animatora, Salezjański Wolontariat Misyjny, grupa multimedialna, Gaudium, Spes, dyskusje tematyczne.

Wkrótce rozkład zajęć.