Archiwum Newsów

Uczniów klas 7, 8 i III gimnazjum zapraszamy na

„Ostatki w Oratorium”

2.03.2019 (sobota) o godz. 19.00-22.00 przy ul. 1 Maja 57

Serdecznie zapraszamy

Zgoda na udział w zabawie ostatkowej*

*warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna zgody na udział w wydarzeniu najpóźniej w dniu dyskoteki przed jej rozpoczęciem

 

Tags