Wspólne Śpiewogranie

Z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania Niepodległości oraz wspomnienia Św. Cecylii, która jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych

serdecznie zapraszamy do udziału we WSPÓLNYM ŚPIEWOGRANIU

Zgłoszenia przyjmowane są do 20.11.2018 w biurze.

Prezentacja utworów i wykonawców 23.11.2018 na Scenie Oratorium godz. 19.00

Jak to działa?
Wybierz utwór jaki chcesz zaprezentować samodzielnie lub w grupie. Zgłoście się na listę uczestników i zaprezentujcie się jak najlepiej 23.11.2018 o godz. 19.00


Zgłoszenia:
Do 20.11.2018 do godziny 17.00 trwają zgłoszenia w biurze Oratorium. Przy zgłoszeniu należy podać imię nazwisko i tytuł wykonywanego utworu oraz nr kontaktowy (w przypadku grupy imię i nazwisko lidera oraz pozostałych wykonawców). Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (601 489 110) i mailowo (oratorium@salezjanie.kielce.pl)


Prezentacja:
23.11.2018 o godz. 19.00 odbędzie się oficjalna prezentacja utworów i ich wykonawców na scenie Oratorium w sali teatralnej oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów. Na prezentację zaproś swoich bliskich.

Zapraszamy 🙂

Tags