Zarząd

Zarzad
Członek zarządu
Zarzad
Członek zarządu

Nasza działalność

Oratorium Świętokrzyskie św. Jana Bosko to dzieło wychowawcze dedykowane dzieciom i młodzieży. Prowadzone przez Salezjanów, pedagogów, wychowawców, animatorów i wolontariuszy stanowi znakomitą przestrzeń do integralnego rozwoju: fizycznego, psychicznego, intelektualnego, kulturalnegoduchowego. Biorąc pod uwagę długoletnią tradycję Oratorium dla wielu mieszkańców posiada niezapomnianą wartość sentymentalną.

Prowadzone są zajęcia muzyczne w tym m.in.:

 • nauka gry na gitarze,
 • zajęcia teatralne,
 • plastyczne,
 • kulinarne,
 • sportowe,
 • filmowe,
 • zajęcia pisania ikon.

Działają grupy teatralne, schole i zespoły instrumentalne. Można uzyskać darmowe korepetycje z przedmiotów szkolnych. Prowadzone są zajęcia profilaktyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży oferta zajęć zorganizowanych ciągle jest doskonalona. Przygotowywane są zajęcia:

 • wokalne,
 • taneczne,
 • gimnastyczne,
 • multimedialne.

Trwają prace nad otwarciem darmowej poradni psychologicznej.

Oratorium Świętokrzyskie to dom z otwartymi drzwiami. Dzieci i młodzież mogą czuć się w nim jak u siebie. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Zachęcamy do dobrego spędzania czasu wolnego i kreatywnego udziału w zajęciach.

Szczegółowe informacje…

…można uzyskać odwiedzając nasz profil na facebooku: Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko, stronę internetową: www.oratoriumswietokrzyskie.pl lub dzwoniąc pod nr telefonów: (41) 346 15 75 oraz +48 601 489 110

Cele statutowe

 1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
  1. ochrona i promocja zdrowia;
  2. kształtowanie równowagi emocjonalnej, postawy otwartości i wrażliwości wobec drugiego człowieka, harmonijnych relacji interpersonalnych i umiejętności współpracy;
  3. wychowanie do poszanowania własności wspólnej i umiejętności współpracy;
  4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
  5. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  6. organizacja rajdów turystycznych: pieszych, kajakowych i rowerowych;
  7. prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego w formie klubu;
  8. realizacja programów dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.
 2. Działalność odpłatna pożytku publicznego:
  1. organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii i obozów stacjonarnych;
  2. organizacja rajdów turystycznych: pieszych, kajakowych i rowerowych.