1. Oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące COVID-19

2. Zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w zajęciach Oratorium

3. Karta ucznia

4. Porozumienie wolontarystyczne

5. Zgoda rodzica na wolontariat niepełnoletniego

6. Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza

7. Karta korepetytora