Archiwum Newsów

Jutro tj. 1 czerwca 2020 r. otwieramy placówki na ul. Górniczej 64 i 1 Maja 57 wg ściśle określonych warunków przyjmowania z zachowaniem pełnej ostrożności bezpieczeństwa sanitarnego. W związku z tym kilka bardzo ważnych informacji:
1. W placówkach mogą przebywać dzieci i młodzież na stałe przypisane do konkretnej grupy;
2. Grupy będą tworzone wg wieku i będą miały określone godziny przebywania na terenie placówki;
3. Do placówek dzieci i młodzież będą przychodzić i wychodzić wg ściśle określonych godzin;
4. Grupy będą miały zorganizowane zajęcia wychowawczo – edukacyjne z profilaktyki i socjoterapii;
5. Po zakończonych zajęciach dzieci i młodzież od razu będą zobowiązane wracać do domów;
6. Aby dzieci i młodzież mogły przebywać w placówce wymagana jest deklaracja rodzica, który jest zobowiązany podpisać w po przyprowadzeniu dziecka (dotyczy to zarówno rodziców dzieci jak i młodzieży);
7. Wymagana jest jednorazowa deklaracja; (w tym szereg pozwoleń);
8. Dzieci muszą być przez rodziców bądź opiekunów przyprowadzane i osobiście odbierane;
9. Do placówek nie może wchodzić nikt postronny;
10. Godziny przyjmowania grup i ramowy plan zajęć:
a) Godz. 14.00 – przyjęcie (grupa pierwsza);
b) Godz. 14.15 – zajęcia (blok I);
c) Godz. 15.00 – przerwa, wietrzenie pomieszczeń;
d) Godz. 15.15 – zajęcia (blok II);
e) Godz. 16.00 – zakończenie i powrót do domu;
f) Godz. 16.00 – 16.30 dezynfekcja;
g) Godz. 16.30 – przyjęcie (grupa druga);
h) Godz. 16.45 – zajęcia (blok I);
I) Godz. 17.00 – przerwa, wietrzenie;
j) Godz. 17.45 – zajęcia (blok II);
k) Godz. 18.30 – zakończenie i powrót do domu;
l) Godz. 19.00 – zamknięcie placówek.
11. Grupy nie mogą być liczne. Ich wielkość zależna jest od metrażu pomieszczeń użytkowych;
12. W placówkach dzieci i młodzież muszą stosować się do ogólnoprzyjętych przepisów z uwzględnieniem bezpiecznej odległości.
Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy! 🙂