Zapraszamy na wspólną wyprawę na spływ kajakowy Nidą w dniach 21-23 czerwca.

Zapisy do 7.06.2019 w biurze Oratorium Świętokrzyskiego przy ul. 1 Maja 57 (9.00-17.00)

Koszt 80 zł (w cenie: kajak 2-osobowy, ubezpieczenie NWW, transport)
Uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie: namiot, wyżywienie

 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

1. Uczestnik jest zobowiązany do czynnego udziału w organizowanych zajęciach.
2. Na wyjeździe obowiązuje zakaz palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu i innych używek, stosowania przemocy i wulgaryzmów.
3. Uczestnik we własnym zakresie zapewnia sobie odpowiednie wyżywienie na każdy dzień wyprawy oraz namiot, podręczną apteczkę, zabezpieczenie dokumentów, odzieży i innych przedmiotów przed uszkodzeniem.
4. Obowiązkowe spotkanie dla uczestników wyprawy odbędzie się 18.06.2019 (wtorek) godz. 18.00 w Oratorium Świętokrzyskim przy ul. 1 Maja 57. Zapisy trwają do (piątku) 7.06.2019.
5. W razie rezygnacji z udziału w wydarzeniu organizator nie zwraca dokonanej wpłaty podczas zapisu.
6. W razie nie stosowania się do obowiązujących zasad oraz uwag opiekunów organizator zastrzega sobie prawo odesłania uczestnika do domu na koszt rodziców/opiekunów. Nie stosowanie się do w/w punktów może dyskwalifikować uczestnika z udziału w kolejnych akcjach przygotowanych przez organizatora.
7. Uczestnik oraz rodzice/opiekunowie oświadczają, że:

  • zapoznali się z regulaminem i akceptują jego postanowienia,
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych przez organizatora w zakresie koniecznym do zrealizowania wydarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa
  • stan zdrowia pozwala na bezpieczny udział w wyprawie

 

 

Tags